Hướng Dẫn

CLICK ĐỂ DOWNLOAD GAME

Làm Sao Để Vào Server ???

Bước 1:

  • Khi Download Game Các Bạn Open Game Thì Sẽ Hiện Ra Như Vậy
  • Ở Phần “MYNAME” Các Bạn Điền Tên Của Bạn Vào! Và Ấn “PLAY”

Bước 2:

  • Khi Đã Chạy Game Các Bạn Ấn Vào Chơi Mạng

Bước 3:

  • Thì Nó Sẽ Hiện Ra Như Vậy Các Bạn Ấn Vào Thêm Máy Chủ!.

Bước 4:

  • Bước Cuối Các Bạn Điền IP Server Vào Phần IP Máy Chủ