Ban Quản Trị ( STAFF )

nhopdola159 ( OWNER )

  • Tên Thật là: P.Đ.Khải
  • Trang Cá Nhân: P.Đ.Khải

zZKudoShinichiZz ( ADMIN )


Boydz123 ( ADMIN )

  • Tên Thật Là: Lộc Lưu
  • Trang Cá Nhận: Lộc Lưu